Osmanlı’da Düğün Davetleri

Osmanlıda Düğünler Nasıldı? Osmanlı padişahları da baba idi. Her baba gibi kız ve erkek evlatlarının ahıret ve akıbetlerinden sorumluydular onlar da. Padişah çocuğu denince öncelikle şehzadeler anıla gelmesine rağmen ‘hanım sultan’ denilen padişah kızlarının da tarihimizde önemli bir rolü olduğu malum. Bir hanım sultan nasıl yetişirdi, diye hem merak etmişimdir. Edep, haya, cömertlik, alicenaplık cihetiyle…